RSS

Những thắc mắc trong tổng đài (Phần 02)

07 Th10

Hướng dẫn cách gọi ra bằng account code (Cấp cho mỗi người 1 mã ai có mã mới gọi ra được)

Trả lời :

a. Cấm các máy lẻ đó không cho gọi ra.

– Vào mục 5.1 có 3 cột (Day/night/lunch)  chọn máy lẻ nào cần cấm đưa về COS3

– Vào mục 5.2 có 4 cột Class 2-3, tại Class 3  gán đầu cần cấm gọi đi, (Ví dụ: cấm gọi di động là đầu 0 thì tại cột class 3 ta đánh số 0 vào.

b. Đưa máy lẻ đó về chế độ gọi account code

– Vào mục 2.1 chọn máy lẻ muốn gọi account code tại cột account code mode chuyển từ chế độ Option -> Verify-Toll

c. Tạo account code cho các máy lẻ

Vào mục 1.5 tạo mã gọi account code (Tổng số account code tạo được là 50, độ dài là 4)

d. Cách gọi ra bằng account code.

Nhấc máy -> 9** -> mã account code -> Số điện thoại cần gọi đi

Chú ý: Mình chỉ hướng dẫn trên PC, còn đôi với thực hiện trên bàn lập trình key các  tự tìm hiểu cách làm tại: Hướng dẫn lập trình tổng đài KX-TES824

================================================================

Cách vào chương trình cài đặt tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824.

Trả lời :

Để nguyên tổ hợp không nhấc máy: Ấn Program -> *# -> Password (Password mặc định: 1234)

================================================================

Cách ghi âm lời chào cho tổng đài.

Trả lời :

Dùng điện thoại KX-T7730 để ghi âm. Bấm program -> 91X (X=1-8) -> đọc lời chào->Store để lưu lại. Để nghe lại bấm Program ->92X (X=1-8).

================================================================

Bàn lập trình liên tục phát nhạc, làm sao có thể tắt đây?.

Trả lời :

bấm số 1 trên bàn phím (Chú ý : không nhấc tổ hợp)

================================================================

Muốn ghi âm các loại lời chào của 824 . Cụ thể là 2 lời chào: 1.Giờ làm việc là một lời khác (đã chạy rồi)      2.Hết giờ làm việc là một lời khác.

Trả lời :

Để làm được như  yêu cầu thì phải làm 3 việc như sau:

a. Ghi âm lời chào:

Dùng điện thoại KX-T7730 để ghi âm. Bấm program -> 91X (X=1-8) -> đọc lời chào->Store để lưu lại. Để nghe lại bấm Program ->92X (X=1-8).

Ví dụ: Lời chào 1 ghi âm: Program -> 911 -> đọc lời chào -> store => được câu chào ban ngày

Lời chào 2 ghi âm: Program -> 912 -> đọc lời chào -> store => được câu chào ban đêm

b. Đặt múi giờ làm việc lệnh 006 và 007 để thiết lập múi giờ tự động:

Cái này đặt theo giờ  muốn làm việc ban ngày và ban đêm

c. Kích hoạt lời chào:

Vào chương trình lập trình: Program ->  *# 1234.

Lệnh 414 -> chọn các CO -> chọn lời chào là DISA1 -> Được lời chào cho ban ngày

Lệnh 415 -> Chọn các CO -> Chọn lời chào là DISA2 -> Được lời chào giờ nghỉ ban đêm

================================================================

Hướng dẫn cách lập trình tự động nhận,gửi fax cho tổng đài 308 và 824

Trả lời :

Để sử dụng tính năng fax tự động khi fax đến thì phải sử dụng chức năng lời chào thì mới làm được, tức là khách hàng fax đến nó sẽ vào lời chào thông báo, hệ thống tự động xác định tín hiệu đó là tín hiệu fax để chuyển vào máy fax. (Cách sử dụng lời chào các  xem các mục trên hoặc dưới nhé có hướng dẫn cụ thể)

– Lập trình trên PC cách nhận fax tự động:  vào mục 7.2, tại khung “Fax & Tone” chọn jack trên tổng đài được kết nối với fax (ví dụ Jack24 được kết nối máy fax).  chọn và apply là ok

(Thực hiện trên bàn lập trình KX-T7730  vào lệnh 514 chọn jack làm máy fax và lưu lại là ok)

================================================================

Hướng dẫn lập trình tổng đài KX-TES824 là 1 máy lẻ hoặc nhóm máy lẻ chỉ gọi ra trên 1 trung kế hoặc 1 nhóm trung kế bất kỳ. (Ví dụ: Máy giám đốc gọi ra trên trung kế CO6, còn lại mọi người gọi ra trên CO1-5)..

Trả lời :

– Trên PC:  vào mục 3.2 chọn máy lẻ, chọn trung kế tương ứng ơ bên trên. Tại cột out going call ta tick (đánh dấu), nếu đánh dấu thì được gọi ra, bỏ đánh dấu thì không được gọi ra.

(Chú ý: Làm trên từng CO tại dòng Co line number)

– Trên bàn lập trình:  vào mục 405 out going chọn máy lẻ đó enable hoặc disable là được

================================================================

Hướng dẫn cách đổi số máy lẻ trên tổng đài.

Trả lời :

a. Trên PC: Vào mục 1.3 trên phần mềm

+ Plan 1: giải số máy lẻ tư 100-199

+ Plan 2: Giải số máy lẻ từ 100 – 4990

+ Plan 3: Giải số máy lẻ từ 10-49

b.  Trên bàn lập trình. Lệnh 009 -> chọn Plan -> chọn jack cần đổi -> đánh số máy cần đổi

================================================================

Hướng dẫn đổi đầu số gọi ra là đầu 9 chuyển thành đầu 0.

Trả lời :

– Trên PC. Vào mục 1.3 tại ô -> Operation/ automatic line acess ->  chọn đầu số cần gọi ra

– Trên bàn lập trình -> Vào lệnh 121 -> chọn đầu số cần gọi ra -> store

================================================================

Hướng dẫn đổi máy Operation là máy lẻ khác không phải là máy 101 (Jack 01).

Trả lời :

Mặc định tổng đài lấy máy 101 (Jack 01) làm máy chủ để các máy lẻ khác bấm số 0 thì đổ chuông tại máy này.

Đổi sang jack máy lẻ khác  thao tác như sau:

– Trên PC: Vào mục 1.3 -> tại dòng Operation  chọn jack tương ứng với số máy  muốn làm Operation (Mặc định jack 01 là Operation)

– Trên bàn lập trình KX-T7730: Lệnh 008 -> chọn jack -> Store để lưu

================================================================

Một số hiện tượng thường gặp khi sử dụng tổng đài Panasonic.

a. Hiện tượng gọi vào không có lời chào, không có chuông bên trong tổng đài, người gọi vẫn nghe được tone chờ nhấc máy.

Do đứt đường bưu điện kết nối vào tổng đài -> Gọi 119 (Nhà cung cấp) đến kiếm tra đường dây

b. Hiện tượng gọi ra lúc được lúc không

Do đứt 1 trong số các đường bưu điện kết nối vào tổng đài -> Gọi 119 (Nhà cung cấp) đến kiếm tra đường dây.

c. Máy lẻ gọi đến không đổ chuông

– Xem gạt chuông trên máy điện thoại có bị đang chế độ off không.

– Phần chuông trên máy điện thoại bị hỏng (Thử lấy máy điện thoại khác thay vào)

– Dịch vụ chống quấy rối khi làm việc -> Hủy bỏ lệnh này bằng cách nhấc điện thoại lên bấm 790# hoặc 710#

d. Gọi đến chỉ máy lễ tân đổ chuông, gọi đến các máy khác không đổ chuông nhưng nhấc lên vẫn nói chuyện đàm thoại được

– Hỏng mạch tạo chuông

================================================================

Cách đổ chuông theo nhóm máy lẻ gọi đến :

Ví dụ : có 3 máy lẻ 100-101-102. Mặc định máy lẻ 100 đổ chuông, nếu máy 100  thì máy 101 đổ chuông, tượng tự 101 bận máy 102 đổ chuông… tương tự có nhiều mày lẻ trong nhóm

Trả lời :

a. Làm trên bàn lập trình key

– Tạo nhóm máy lẻ cần đổ chuông vào lênh 600, chọn các máy cần đổ chuông vào một nhóm riêng. (Theo ví dụ trên là số máy lẻ 100-101 và 102) đặt vào nhóm riêng tùy chọn ví dụ group 3

– Vào lệnh 100 chọn nhóm máy lẻ đó cần đổ chuông là nhóm bao nhiêu

– Vào lệnh 101 chọn chế độ nhóm đổ chuông là circular hay terminate

– Vào lệnh 414 chọn chế độ đổ chuông cho nhóm đó là DIL (mặc định nó là normail)

b. Trên PC

– Vào mục 2.6 tạo nhóm cho máy lẻ, chọn kiểu đổ chuông ở cột extension hunting

– Vào mục 3.1 chọn chế độ đổ chuông cho nhóm la DIL

================================================================

Ghi âm tất cả các cuộc gọi đến và gọi đi không?

Trả lời :

Để ghi âm nội dung cuộc gọi đến và gọi đi thì bản thân tổng đài không hỗ trợ,  có thể dùng thiết bị ghi âm của bên thứ 3 đề ghi âm nội dung các cuộc gọi đó.

================================================================

Tính cước tất cả các máy lẻ không, xem các máy lẻ gọi ra 1 tháng bao nhiêu tiền?

Trả lời :

mua thêm phần mềm tính cước điện thoại cài đặt vào máy tính và kết nối với tổng đài để tính nhé

================================================================

Tổng đài TES824 có hỗ trợ gọi voip không?

Trả lời :

Tổng đài này không hỗ trợ Voip

================================================================

TES 824 có thể setup 2 loại chuông ko? 1 chuông là gọi nội bộ và 1 chuông là từ ngoài gọi vào.

Trả lời :

– Trên bàn lập trình  vào lệnh 115 để chọn đổi kiểu chuông (có 3 kiểu chuông phân biệt)

– Trên PC:  vào mục 2.3 – Ring tone pattern -> Chọn kiểu chuông

================================================================

Hướng dẫn lấy thông tin trong Tổng Đài ra qua cổng RS-232. Với Tổng Đài Pana KX-824 và Pana KX-T100D

Trả lời :

Để lấy được cuộc gọi ra phải có cáp kết nối từ tổng đài ra máy tính và phần mềm để đón cuộc gọi đó

1. Sơ đồ chân kết nối cáp. (2 đầu cổng COM cái 9 chân và dùng cáp mạng để kết nối)

Chân số                    Máy Tính                 Máy in

1                             Bỏ qua                      Bỏ qua

2                             2              nối           3

3                             3              nối           2

4                             4              nối           6

5                             5              nối           5

6                             6              nối           4

7                             7              nối           8

8                             8              nối           7

9                             Bỏ qua                    Bỏ qua

Hoặc nếu không các có thể mua cáp tính cước tổng đài của mình giá 300,000/ sợi dài dưới 5 mét nhé

2.  phải có phần mềm tính cước thì mới đón được cước, tham khảo phần mềm link bên dưới

->  Phần mềm tính cước điện thoại

================================================================

Chỉ dẫn cài đặt quay số nhanh cho tổng đài Panasonic KX-T7730?

Trả lời :

Chào  điện thoại tổng đài Panasonic KX-T7730 không có chức năng quay số nhanh, quay số nhanh phải làm trên tổng đài.

Mã lệnh điền số quay nhanh là 001 trong chế độ lập trình hoặc để mục 4.1 trên phần mềm lập trình máy tính.

Sau khi lưu các số quay nhanh  mới có thể thực hiện quay số nhanh được.

Mã lệnh quay số nhanh thông thường là: ** + chỉ mục quay số nhanh

================================================================

Advertisements
 

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: